Про кафедру

Секція гуманітарних наук

Кандидат філософських наук, професор МКА, Заслужений працівник народної освіти, завідувач кафедрою КСПП - директор ЦКіВС Буяльська Тамара Болеславівна Народилась у м. Кiровоград.
Кандидат філософських наук. Наукове звання доцента присвоєно 27 липня 1989 р.

Розроблена авторська концепція гуманізації технічної освіти, що впроваджується в практику навчально-виховного процесу з 1990 р. З ініціативи і під керівництвом автора в нашому університеті створений Центр культурології і виховання студентів, унікальні художні музеї, такі як: “Меморіальний музей Ф.З.Коновалюка”, “Музей сучасного Подільського мистецтва” та ін. Оновлена, на принципово нових засадах, і удосконалюється cистема гуманістичного виховання студентів ВНТУ.

З 1993 року започаткована і реалізується автором з постійними інноваціями у навчальному процесі нова форма гуманітарного заняття “Культурологічний практикум”.

На протязі всієї трудової діяльності бере участь у різноманітних культурно-просвітницьких заходах на рівні міста, області, держави (як лектор-науковець, як організатор, як член оргкомітету, як член журі, як безпосередній учасник, тощо).

З 1990р. є директором Центру культурології і виховання студентів (на громадських засадах).
1992-2008 рік – проректор з виховної роботи та наукової роботи в галузі гуманітарних наук.
1992-2009 рік – головний редактор університетського часопису “Імпульс”.
З 1993 року – член редколегії наукового журналу “Вісник ВПІ”.
1995-2000 рр. була членом експертної Ради з гуманітарних наук при Міністерстві освіти України.
2000-2008 рік – директор Інституту гуманітарно-педагогічних проблем та виховання.
З 2009 року - директор Інституту гуманітарно-педагогічних проблем.

Учасник міжнародних конференцій ІМЕКО (1994 рік – м.Туріна, Італія; 1997 рік – м.Тампере, Фінляндія; 2000 рік – м.Відень, Австрія). Доповіді, з проблем вимірів рівнів художнього сприйняття та формалізації експертних оцінок мистецьких творів в нечітких множинах, підготовлені в співавторстві з академіком Б.І.Мокіним і опубліковані в наукових збірниках конференцій (англ. мова).

Брала участь в міжнародній конференції IAUP, що проходила у 1999 році в Брюсселі (Бельгія) і була присвячена критеріям сучасної університетської культури. Виступала з доповіддю про методологічні засади формування і функції Центру культурології у нашому університеті. Тези доповіді опубліковані: XII Triennial Conference. Touchstones for a Modern University Culture. – Brussels, 11-14 July 1999. Proceedings, p.44. Була керівником і безпосереднім виконавцем трьох наукових держбюджетних тем: Гуманізація технічної освіти в контексті процесів національно-культурного відродження України (1994-1996 рр.); Гуманітарні дисципліни в технічному університеті та їх вплив на формування особистості спеціаліста (1997-1998 рр.); Дослідження змісту духовних потреб студентів технічного університету та розробка методик виховання гуманістичних орієнтацій спеціаліста в системі вищої освіти (1999-2001 рр.).

З 1992 року ініціатор, організатор і активний учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій "Гуманізм і освіта", що проходять в нашому університеті один раз на два роки за участю науковців з України та країн СНД, Польші, Румунії і Шведції.

Внесла певний вклад в отримання університетом у 1995 році гранту на виконання проекту по Європейській програмі “Темпус-Тасіс”. У 1995-1996 рр. активний учасник виконання цієї програми. 2004-2006 рр. – керівник (від ВНТУ) і учасник виконання Проекту за програмою Tempus “Європейська практика студентського самоврядування в університетах України”. Є одним з авторів і редактором колективного методичного збірника "Європейська практика студентського самоврядування в університетах України”.

Урядові нагороди: Медаль “За трудовую доблесть” – Указом Президії Верховної Ради СРСР від 20 серпня 1986р. К № 300764; Почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України” – присвоєно Указом Президента України від 20 червня 1996р. №672; За досягнення в гуманітарній діяльності та виховній роботі нагороджена почесними дипломами та грамотами університету, обласної Ради народних депутатів, облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки.

Підготовлено більше 80 наукових статей і публікацій.
Коротка біографічна довідка про Т.Б.Буяльську увійшла в словник: Жінки України: Бібліографічний енциклопедичний словник. – К.: Фенікс, 2001. – 560 с. С.-59.