:: Наукова бібліотека

Науковці центру

 

Хома О. І.Олег Хома – директор Центру.

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії ВНТУ. Народився 30.10.1966. Закінчив філософський факультет Київського державного університету 1990 року. Кандидатську дисертацію з філософії захистив 1993 року (тема: “Ідея зла в суспільній свідомості. Витоки та історичні форми”). Докторську дисертацію за темою "Модерна та постмодерна перспективи в філософії культури" захистив 1999 року. Сфера наукових інтересів - філософія культури, філософія Нового часу. Автор понад 60 наукових праць, у тому числі індивідуальної монографії: "Істина і очевидність. Симптоматологічне мислення в філософії модерну", Вінниця: Універсум-Вінниця, 1998.

 

Відомий перекладач творів французьких мислителів. На сьогодні в перекладі О.Хоми вийшли друком російською мовою: твори Блеза Паскаля (3 томи ), Жиля Дельоза (“Ницше и философия”), Мішеля Фуко (“История сексуальности. Забота о себе”); українською: Жан-Жака Русо (“Про суспільну угоду”), Ніколя Мальбранша (“Про пошук істини”, 2 томи), Франсуа Пулена де ла Бар (“Про рівність статей”), Жоржа Баландьє (“Політична антропологія”), Жан Франсуа Ревеля (“Відживлення демократії”), Кондорсе (“Про вибори”) та інших. 2001 року став лауреатом ( 2002 року здобув спеціальну відзнаку жюрі) премії "Сковорода", що присуджується посольством Франції в Україні за найкращий переклад французької художньої та гуманітарної літератури.

Науковий керівник лабораторії гендерних досліджень при кафедрі філософії ВНТУ. Засновник і головний редактор наукового журналу "Sententiae", визнаного ВАК України фаховим виданням з філософії. Голова всеукраїнської Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства).

 

Баумейстер А.О. Андрій Баумейстер заступник директора Центру.

Кандидат філософських наук. Народився 1.02.1970 р. 1997 року закінчив філософський факультет, а  2000 – аспірантуру філософського факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. З 1.10.1998 по 31.12.1998 стажувався в Інституті філософії та університеті Людвіга Максиміліана у місті Мюнхен (Німеччина) під керівництвом проф. Ганса Маєра.  У травні 2001 року захистив кандидатську дисертацію (тема: „Першо-принцип і буття у метафізиці (на матеріалі метафізики томізму)”, науковий керівник професор Лой А.М. ). З 1.09.2002 викладає на кафедрі філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також працює викладачем Інституту св. Томи Аквінського у м. Києві.

 

  Сфера наукових інтересів: метафізика, онтологія, теологія, практична філософія, філософія права, філософія платонізму, середньовічна і сучасна схоластика. Нині працює також над академічним виданням збірки філософських творів Декарта. За філософськими поглядами  – томіст. Вважає, що криза сучасної філософії (і культури взагалі) зумовлена відривом від теологічного і онтологічного фундаменту. Незакоріненість сучасної думки перетворює різноманітні філософські пошуки на інтелектуальну гру, де завданням філософа постає не служіння істині, а невпинне продукування оригінальних і кожен раз нових мисленнєвих конструктів.

 

П. Баумейстер є активним членом Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) і Кантівського товариства в Україні. Брав участь у багатьох міжнародних конференціях, організованих цими науковими товариствами. Активно співпрацює з Центром Європейських гуманітарних досліджень (Університет „Києво-Могилянська Академія”), читав лекції у Літньому Богословському Інституті у 2004-2005 роках. Є автором численних публікацій з метафізики, практичної філософії та історії філософії у фахових наукових журналах.

 

Сергій Секундант (Одеський національний університет)

 

Ростислав Димерець (Міжнародний Соломонів університет, м. Київ)