:: Науковці Центру

:: Наукова бібліотека

Міжуніверситетський Центр історико-філософських досліджень “Renatus” створено 2006 року при кафедрі філософії ВНТУ.


Метою Центру є реалізація дослідницьких проектів у царині історії модерної філософії. Центр активно співпрацює з Українським філософським фондом, Інститутом філософії НАН України, філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедрами філософії Національних університетів “Києво-Могилянська академія” та “Львівська політехніка”, Спілкою дослідників модерної філософії (Паскалівським товариством), бере участь у реалізації Дослідницьких програм і заходів щойнозазначеної Спілки.

Окрім власної наукової діяльності, Центр надає організаційну допомогу науковцям, пошукувачам, аспірантам, студентам, які здійснюють дослідження у царині модерної філософії. З цією метою при Центрі створено Наукову бібліотеку, якою можуть користуватись всі зазначені вище категорії дослідників.

 

Нині Центр безпосередньо здійснює такі дослідницькі проекти:

1. "Cartesius" (підготування і видання збірки філософських творів Декарта у 5 томах (10 книгах).

2. Складання “Словника картезіанської термінології”.

3. Дослідження ідейних джерел німецької класичної філософії.

4. Дослідження з термінології Бенедикта Спінози.

 

Контактувати:

тел.: (+38) 0432 598-498

e-mail:   kmd@inaeksu.vntu.edu.ua