Про кафедру

Секція філософії

Ст. викладач Чухрай Е. І.Чухрай Ельвіра Іванівна - старший викладач. 1968 р. н. Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченко 1990 року. На кафедрі філософії ВНТУ працює з 1995 року. Сфера наукових інтересів - онтологічний аспект етики, філософськи питання культури. Співавтор навчального посібника: "Історія і теорія культури", Кривий Ріг, 1994 р. Автор понад 6 наукових публікацій з проблем етики, культурології. Співвиконавець держбюджетної теми: "Філософія прав людини, проблема гендерної справедливості".

Співробітник вінницької громадської організації "Міжвузівський гендерний центр", член редколегії журналу Sententiae