:: Оголошення про семінари

:: Матеріали семінарів

:: Статті та монографії

:: Наукові переклади

:: Термінологічні дослідження

:: Класичні першоджерела

:: Аспірантура

:: Інтернет-ресурси

 

Лабораторія ґедерних досліджень кафедри філософії

Вінницького національного технічного університету

Вінницький освітній ґендерний центр

Спілка дослідників модерної філософії (Паскалівське товариство)  при Українському філософському фонді

проводять цикл публічних лекцій за темою

 

Поняття прав людини:

історія і сучасність

лекції відбудуться

12, 19 і 26 травня 2006 року

у Вінницькому національному технічному університеті

Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 95, Головний навчальний корпус,

ауд. 104 (приміщення Освітнього ґендерного центру).

Вхід вільний

лектор: доктор філософських наук, професор Олег Хома

Тематика лекцій:

 12 травня

I. Стародавні версії “природного права”. Традиційне суспільство і ксенофобія. Маргінальність космополітичного світогляду в античності. Внесок християнства. Середньовічне право: принцип привілею. Антитрадиціоналістський характер Реформації і виникнення сучасного поняття невід’ємних людських прав.

19 травня

ІІ. Нове осмислення “людської природи” в модерній філософії; природне право і права людини. Теорії природного права в ХVІІ столітті (Гроцій, Гобс, Спіноза, Пуфендорф, Лок) як секуляризація протестантизму. Тлумачення толерантності як індикатор обсягу прав людини. Просвітництво: універсалізація і відлучення. Парадокси Великої французької революції.

26 травня

ІІІ. Сучасний стан ідеології прав людини. Глобалізація і критика західного домінування. Невпинне розширення змісту поняття “прав людини”. Постмодерні суперечності  поняття прав людини. Мультикультуралізм і ґендерна теорія. Феномен неоконсерватизму. Глобальне майбутнє людства як проблематичний і відкритий проект.

за тел.: (0432) 598 – 498 або ел.поштою: filo@energo.vstu.vinnica.ua

 

:: Науковий семінар "Гендер та історія філософії"

:: Міжнародна конференція "Декартова антропологія: Чого не можна вимагати від людини?

Цикл науково-теоретичних семінарів  "Класична термінологія і мова сучасної української гуманітаристики" :

:: Семінар ІІ "Поняття влади в філософії Бенедикта Спінози: термінологічний аспект"

:: Семінар І "Картезіанська термінологія і сучасний філософський слововжиток"

:: Міжнародна науково-теоретична конференція "Фундаментальне знання і нові виміри раціональністі: єдність епістемологічного і соціокультурного аспектів"