Заочна і дистанційна форми навчання

Філософія

Програма з курсу (архів Zip, 19 кБ)

Перелік екзаменаційних питань

Тематика контрольних робіт

Навчально-методична література:

І. О. Головашенко Філософія: посібник для студентів заочної форми навчання

В. С. Ратніков Філософія: cтислий конспект лекцій з тестами, завданнями до самостійної роботи та словником основних понять і термінів. Частина І. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2002. (архів Zip, 154 кБ)

Критерії екзаменаційної оцінки

Релігієзнавство

Програма з курсу (архів Zip, 27 кБ)

Перелік питань заліку

Тематика контрольних робіт

Навчально-методична література:

Андреєва М. В. Релігієзнавство. / Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2002. (архів Zip, 193 кБ) Критерії залікової оцінки

 

Логіка

КОЛОС О.В., ХОМА О.І. Вступ до традиційної логіки. Навчальний посібник

Питання для заліку з логіки

Ділова етика та культура професійного спілкування

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

НП Етика ділових відносин (МОН)

НП Етика ділових стосунків

Питання до заліку

Практикум з риторики

Етика та естетика

ІСТОРІЯ ЕТИКИ ( Методичні вказівки)

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

Методичні вказівки до виконання КР для студентів заочної форми навчання

Питання до заліку ЕЕ

Етика та психологія ділових відносин

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

Методичні вказівки до виконання КР для студентів заочної форми навчання

НП Етика ділових відносин (МОН)

НП Етика ділових стосунків

НП ПСИХОЛОГІЯ Ч.І для студентів заочної форми навчання

НП ПСИХОЛОГІЯ Ч.ІІ для студентів заочної форми навчання

НП ПСИХОЛОГІЯ. Ч.ІІ

НП ПСИХОЛОГІЯ.Ч.І

НП Питання до іспиту

Історія української культури

НП Практична культурологія Ч.1

НП Практична культурологія Ч. 2

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

Методичні вказівки до виконання КР для студентів заочної форми навчання

НП Нариси історії української культури

Питання до іспиту.zip

НП Музичне мистецтво

НП Народний оркестр

Культурологія

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

Методичні вказівки до виконання КР для студентів заочної форми навчання

НП Практична культурологія Ч.1

НП Практична культурологія Ч. 2

НП Музичне мистецтво

НП Народний оркестр

Питання до заліку

Методика викладання у вищій школі

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

Питання до іспиту

ПРАКТИКУМ З РИТОРИКИ

Основи психології та педагогіки

НП ПСИХОЛОГІЯ. Ч.ІІ

НП ПСИХОЛОГІЯ.Ч.І

НП ПСИХОЛОГІЯ Ч.І для студентів заочної форми навчання

НП ПСИХОЛОГІЯ Ч.ІІ для студентів заочної форми навчання

Методичні вказівки до виконання КР для студентів заочної форми навчання

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять

НП Основи психології та педагогіки для студентів заочної форми навчання

НП Основи психології та педагогіки

Питання до заліку

Психологія Лабораторний практикум

Основи риторики

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

Методичні вказівки до виконання КР для студентів заочної форми навчання

НП Етика ділових стосунків

Питання до заліку

ПРАКТИКУМ З РИТОРИКИ

Педагогіка та психологія вищої школи

НП ПСИХОЛОГІЯ Ч.І для студентів заочної форми навчання

НП ПСИХОЛОГІЯ Ч.ІІ для студентів заочної форми навчання

НП ПСИХОЛОГІЯ. Ч.ІІ

НП ПСИХОЛОГІЯ.Ч.І

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

НП Основи психології та педагогіки для студентів заочної форми навчання

НП Основи психології та педагогіки

Питання до іспиту

Психологія Лабораторний практикум

Практична культурологія

НП Практична культурологія Ч.1

НП Практична культурологія Ч. 2

НП Музичне мистецтво

НП Народний оркестр

Методичний довiдник для студентiв 1-5 курсiв Гуманiтарна складова технiчноi освiти

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

Психологія

НП ПСИХОЛОГІЯ Ч.І для студентів заочної форми навчання

НП ПСИХОЛОГІЯ Ч.ІІ для студентів заочної форми навчання

НП ПСИХОЛОГІЯ. Ч.ІІ

НП ПСИХОЛОГІЯ.Ч.І

НП Основи психології та педагогіки для студентів заочної форми навчання

НП Основи психології та педагогіки

Питання до іспиту

Психологія Лабораторний практикум

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

Методичні вказівки до виконання КР для студентів заочної форми навчання

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних занять.

Психологія управління в організації

НП ПСИХОЛОГІЯ Ч.І для студентів заочної форми навчання

НП ПСИХОЛОГІЯ Ч.ІІ для студентів заочної форми навчання

НП ПСИХОЛОГІЯ. Ч.ІІ

НП ПСИХОЛОГІЯ.Ч.І

НП Етика ділових стосунків

НП Етика ділових відносин

Методичні вказівки для виконнання самостійної роботи студентів

Методичні вказівки до виконання КР для студентів заочної форми навчання

НП Психологія управління в організації (НП ВНТУ)

Питання до іспиту