Перелік питань до заліку з курсу "Релігієзнавство"

1.Релігієзнавство як наука.
2.Філософсько-наукові тлумачення сутності і походження релігії.
3.Структура сучасної релігії.
4. Соціальні функціїта роль релігії в суспільстві.
5. Ранньоісторичні форми релігії.
6. Політеїстичні та монотеїстичні релігії.
7. Дохристиянські вірування українців.
8. Релігія як духовна цінність. Моральні та естетичні цінності релігії.
9. Національні релігії світу. Індуїзм.
10. Основи віровчення іудаїзму.
11. Буддизм: основи віровчення і культу.
12. Соціально-історичні умови виникнення та етапи еволюції християнства.
13. Віровчення християнства. Символ віри.
14. Християнський культ і свята.
15. Католицизм. Римо-католицькв церква в Україні.
16. Православ'я. Українське православ'я.
17. Протестантизм. Протестантські церкви в Україні.
18. Уніатство. Українська греко-католицька церква.
19. Поліконфесійна структура сучасної України.
20. Нетрадиційні релігії в сучасній Україні.
21. Священні книги християнства.
22. Іслам: виникнення, еволюція, віровчення та культ.
23. Церква в системі державно-правових режимів.
24. Поняття свободи совісті. Еволюція свободи совісті в історії.
25. Правове регулювання свободи совісті в Україні.
26. Конституційні гарантії свободи совісті в сучасній українській державі.
27. Еволюція свободи совісті в конституціях УРСР.
28. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації''.
29. Зміст конституційного положення про відокремлення церкви від держави і школи від церкви.