Про кафедру

Секція гуманітарних наук

Грозна Наталія Зорянівна. Старший викладач кафедри.

Закінчила у 1984р. Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченко (романо-германська філологія), філолог. Працює у ВНТУ з 1985 року. У 1990 році почала працювати методистом культурно-художнього центру, організовувала виставки, започаткувала створення інформаційного фонду про художників Поділля. З 1992 р. – викладач кафедри Культурології. А з 1996 р. – старший викладач кафедри. З 1995-1999 рр. навчалась заочно в аспірантурі за спеціальністю “Теорія та історія педагогіки”. Тема дисертації: “Розвиток духовно-моральної компоненти професійної культури студентів технічного ВНЗ”.

Викладає такі дисципліни: Українська та зарубіжна культура, Людина та культура, Західноєвропейське мистецтво, Практична культурологія, Етика та культура. Під керівництвом проф. Буяльської Т.Б. займається науковою тематикою, спрямованою на дослідження процесів гуманізації та гуманітаризації навчання в технічному ВНЗ. В результаті наукових досліджень була створена методика використання художніх лабораторій ЦК і ВС – “Музейний практикум”, яка впроваджена в навчальний процес.

Розробила авторські курси “Західноєвропейське мистецтво”, “Людина і культура”.

Розробила текст лекції-екскурсії: “Образ Батьківщини в творчості Ф.З.Коновалюка”. Надихає студентів до написання сценаріїв лекцій-концертів, створення навчально-просвітницьких відеофільмів, культурологічних проектів за допомогою комп’ютерних технологій, презентація яких відбувається на семінарах, конференціях, на заняттях “Культурологічного практикуму” та при проведенні занять по курсу “Західноєвропейське мистецтво”. Саму високу глядацьку оцінку отримали наступні культурологічні відеопроекти студентів ІІІ курсу ІнІТКІ: “Україна”, “Світ бароко”, “Архітектура Італійського Відродження”, “Леонардо да Вінчі”, “Моцарт. Реквієм”, “Via Doloroza. Хрестний шлях Ісуса Христа”. На електронних носіях, завдяки зусиллям Наталі Зорянівни, створена потужна бібліотека творів образотворчого мистецтва, архітектури, музичних творів, відеофільмів. Ця робота сприяла введенню гуманітарного компоненту і залученню до участі кафедри культурології на обласний конкурс по Web-дизайну. З 1998 року веде заняття гуртка “Клуб шанувальників мистецтва”.

рацює над розробкою концепції та удосконаленням методики викладання гуманітарних дисциплін в технічному ВНЗ, проблеми естетичного та морального виховання студентської молоді.

Коло наукових інтересів: культурологія, новітні технології в освіті, дистанційне навчання, моральне та естетичне виховання молоді, православна педагогіка.