Про кафедру

Секція гуманітарних наук

Кадочнікова Любов Олександрівна - старший викладач кафедри культурології ВНТУ.

В 1981 році закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту. З листопада 1981 року працює викладачем ВДПІ. В 1999 році закінчила аспірантуру ВДТУ за спеціальністю " Загальна педагогіка та історія педагогіки".

1984 р - навчалася на факультеті підвищення кваліфікації викладачів загальнонаукових дисциплін в Ленінградському державному університеті;

в 1989р. та 2001р. - на факультеті підвищення кваліфікації викладачів в Державному інституті російської мови імені А.Пушкіна ( м. Москва).

На кафедрі культурології працює викладачем з вересня 1990 року. Продовжує роботу над дисертаційним дослідженням «Художньо-публіцистичні жанри у літературі російського зарубіжжя(творча спадщина В.М.Ільїна)»

Надруковано 20 наукових статей та доповідей.

Зроблено 12 просвітницьких публікацій в пресі" Імпульс"( газета ВНТУ), " Независимый курьер".( Вінницька міська газета), " "Поле литературное" (Подільський літературний альбом).

Кадочнікова Л.О. розробила два авторських лекційних курси .

1. Курс "Українська та зарубіжна( російська) культура" В курсі представлена принципово нова концепція історії російської культури: вивчення архітектоніки російської культури, взаємозв'язку історії і живої образності мистецтва. Розглядаються соціокультурні механізми становлення та розвитку російської цивілізації. Викладені деякі фундаментальні закономірності взаємодії культур. Підготовлений авторський методичний посібник до вивчення курсу "Українська та зарубіжна( російська) культура"(139стор.) 2008 р.

2. Курс "Західноєвропейське мистецтво". Феномен художньої культури розглядається як ставлення людини до світу, суспільства і самої себе, відтворене в мистецтві (література, живопис, архітектура, музика).

Підготовлений авторський методичний посібник до вивчення курсу "Західноєвропейське мистецтво" (91стор.) 2008 р.

Курс " Західноєвропейське мистецтво" передбачає виконання студентами різноманітних творчих завдань, що сприяє розвитку творчих здібностей, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Наприклад диспут в музейних залах ЦК та ВС ВНТУ, присвячений обговоренню проблем сучасного мистецтва: співвідношенню художньої цінності і вартості, обговорення художніх пошуків в модернізмі на прикладі сучасного подільського живопису. На завершення - студенти, які мають творчі художні здібності, малюють; інші - приймають участь в презентації та обговоренні малюнків. Найкращі роботи зберігаються на кафедрі КЛ ЦК та ВС.

Кадочнікова протягом 1999 - 2003 рр. проводила заняття "Культурологічного практикуму". Серед яких слід відзначити авторське заняття - концерт, присвячений 200-річчю з дня народження О.С.Пушкіна, підготовлений в співпраці з театральною студією ВНТУ "Дебют"( керівник Л.І.Росенко).

Протягом 1997 - 1999 в ЦК та ВС під керівництвом Кадочнікової Л.О. проходили засідання студентського літературно-філософського гуртка " Константинополь. Згодом засідання гуртка вийшли за межі вузу та перетворилися в роботу міського культурологічного лекторію " Золоте Кільце"( 1999-2002).

Кадочнікова Л.О. виконувала роботу куратора видавницького проекта "Константинополь"( Збірник статей та матеріалів Перших Подільських Кирило- Мефодієвських Читань. Вінниця 2005 - 2009 р.).

В 2005-2006 навчальному році Кадочнікова Л.О. проводила засідання кіноклубу (кінострічки " Андрій Рубльов" А.Тарковського, "Земне та небесне"( док. фільм), "Полярний експрес" Р.Земекіса).

Виконуючи завдання проекту гуманізації технічної освіти ЦК та ВС ВНТУ ст.. викл. Кадочнікова Л.О. разом з студентами Ін.АКСУ протягом 2003 -2009 рр. підготувала та провела в аудиторіях ЦК та ВС ВНТУ тематичні заняття - «Круглі столи», присвячені ювілеям І.Шишкіна, М.Лермонтова, С.Єсеніна, О.Блока, К.Циалковського, М. Мусоргського, М. Гоголя, В. Сурікова, В. Васнєцова, А. Ахматової, творчості сучасних кінорежисерів ( Е. Кустуріца, Мел Гібсон та ін.)