Міжнародна науково-теоретична конференція "Фундаментальне знання і нові виміри раціональністі: єдність епістемологічного і соціокультурного аспектів"

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Вінницький державний технічний університет

запрошують науковців, викладачів, працівників системи освіти, докторантів і аспірантів взяти участь у роботі Міжнародної науково-теоретичної конференції "Фундаментальне знання і нові виміри раціональністі: єдність епістемологічного і соціокультурного аспектів", яка відбудеться 18-19 квітня 2003 року на базі Вінницького державного технічного університету (ВДТУ). На конференції передбачається розгляд таких проблем: Долі раціоналізму в ХХІ ст. Раціональність та очевидність. Історичні типи раціональності і пошук її нових форм. Раціональність та науковість сучасних репрезентацій реальності. Лібералізація критеріїв наукової раціональності. Раціональність в природничонауковому і соціогуманітарному знанні. Раціональність наукова і позанаукова. Раціональність та інтегративні тенденції в сучасній науці. Синергетика і нова раціональність. Раціональність та "пограничні" проблеми сучасної науки. Практична раціональність та наукові проблеми менеджменту. "Людські виміри" сучасної (постнекласичної) науки і раціональність. Етичний потенціал раціональності. Раціональні та ірраціональні виміри проблеми безпеки в ХХІ ст. Раціональність співвідношення інформаційно-культурних і силових складників безпеки.

В рамках конференції передбачається проведення "круглого столу" на тему: "Раціональність як інтегральна ідея в гуманітарній освіті".

Робочі мови конференції - українська, російська та англійська.

До початку роботи конференції планується створення в Internet на сайті ВДТУ www.vstu.vinnica.ua спеціальної Web-сторінки, на якій передбачається розмістити тези учасників конференції. За результатами роботи конференції планується видання збірника статей з наступною регістрацією у ВАК України як фахового видання з філософії.

Тези доповідей і виступів можуть бути подані українською, російською та англійською мовами. Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору матеріалів для участі в конференції.

Про включення доповіді до програми конференції автори будуть повідомлені. Матеріали, які не будуть включені до програми, не повертаються.

Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2003 року подати до Оргкомітету електронною поштою за адресою: philo@energo.vstu.vinnica.ua тези свого виступу за обсягом не більше 6000 знаків (в форматі Microsoft Word 97/2000/XP) разом з авторською довідкою, в якій треба вказати: прізвище, ім'я, по-батькові, вчений ступінь та вчене звання, місце роботи і посаду, домашню адресу, телефон і адресу електронної пошти. А також, з метою упорядкування роботи конференції і врахування наукових інтересів учасників, авторам бажано вказати ту із перелічених тем (проблем) конференції, яка в найбільшій мірі значуща і цікава для них.

Організаційний внесок - 20 грн. - направляйте згідно з такими реквізитами:
Одержувач: Відділення Державного казначейства м. Вінниці
Банк: УДК у Вінницькій області
Код: 21727686
МФО: 802015
Рахунок: 39214022800101
Призначення платежу для ВДТУ р/р 220116000007/1 за конференцію.

Іноземні учасники можуть внести організаційний внесок безпосередньо під час реєстрації.

Довідки про конференцію за телефонами: (0432) 44-04-98 - кафедра філософії ВДТУ;

(0432) 44-02-16, 44-72-22 - Дерібо Олександр Володимирович.

Тези учасників конференції (архів RAR, 352 кБ)