Тематика контрольних робіт з філософії

1. Предмет та функції філософії.
2. Поняття світогляду та його історичні типи.
3. Філософія стародавньої Індії та Китаю.
4. Філософія стародавньї Греції (до Сократа).
5. Філософія Стародавньої Греції: Сократ, Платон, Аристотель.
6. Філософія Середньовічча.
7. Філософія Нового часу.
8. Німецька класична філософія.
9. Основний зміст марксистської філософії.
10. Сциєнтичний та антропологічний напрямки у філософії ХХ століття.
11. Становлення та розвиток філософії на Україні.
12. Філософія Григорія Сковороди.
13. Проблема людини у філософії.
14. Проблема свідомості людини у філософії.
15. Проблема буття світу у філософії.
16. Діалктика як система знань про світ і метод пізнання.
17. Закони і категорії діалектики.
18. Проблема пізнання у філософії.
19. Філософське тлумачення пізнання і вчення про істину.
20. Форми, методи і рівні наукового пізнання.
21. Рух, простір і час у філософії і науці.
22. Суспільство як об'єкт філософського аналізу.
23. Філософські проблеми відношення людини до природи.
24. Проблема свободи у філоофії.
25. Проблема смерті та безсмертя у філософії, релігії і науці.
26. Проблема сенсу життя людини у філософії і релігії.
27. Проблема сенсу історії у філософії.
28. Проблема майбутнього людства у філософії.
29. Суспільне виробництво, його сутність, структура та роль у житті суспільства.
30. Духовне життя суспільства, його структура і функції.