Тематика контрольних робіт з релігієзнавства

1. Філософсько-наукові тлумачення сутності і походження релігії.
2. Соціальні функції та роль релігії в суспільстві.
3. Особливості релігійної моралі.
4. Виникнення релігії та її ранньоісторичні форми.
5. Дохристиянські вірування українців.
6. Релігія як духовна цінність. Моральні та естетичні цінності релігії.
7. Національні релігії світу.
8. Іудаїзм: основи віровчення і культ, основні напрямки.
9. Індуїзм: основи віровчення і культ. Індуїстські церкви в Україні.
10. Буддизм: основи віровчення і культ, основні напрямки.
11. Соціально-історичні умови виникнення та етапи еволюції християнства.
12. Зародження та розвиток християнства на території України.
13. Віровчення християнства. Символ віри.
14. Християнський культ і свята.
15. Православ'я: віровчення, культ і свята. Українське православ'я.
16. Католицизм. Римо-католицька церква в Україні.
17. Виникнення та розвиток протестантизму. Протестантські церкви в Україні.
18. Уніатство. Українська греко-католицька церква.
19. Поліконфесійна структура сучасної України.
20. Нетрадиційні релігії в сучасній Україні.
21. Священні книги християнства.
22. Іслам: виникнення, еволюція, віровчення та культ.
23. Держава і церква в сучасній Україні.
24. Поняття свободи совісті. Еволюція свободи совісті в історії.
25. Правове регулювання свободи совісті в Україні.
26. Конституційні гарантії свободи в сучасній Україні.
27. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".
28. Зміст конституційних положень про відокремлення церкви від держави і школи від церкви.