Перше засідання Наукової ради з питань перекладу та реферування

27 лютого 2007 року в Інституті філософії НАН України відбудеться перше засідання Наукової ради з питань перекладу та реферування.

Засідання розпочнеться об 11:00 й відбуватиметься в залі засідань Вченої ради Інституту філософії (вул. Трьохсвятительска, 4, третій поверх, к. 318).

Засідання відкрите, до участі запрошуються усі зацікавлені особи.

Розглядатимуться такі питання:

1.Про принципи уніфікованого відтворення іншомовних імен і прізвищ в філософських текстах (доповідач: Вахтанг Кебуладзе).

Транслітерація англо- та німецькомовних імен та географічних назв: основні принципи та їх проблематизація:

1. Фонетичний принцип транслітерації та його обмеження (Лондон – Ландон, Шекспір – Шейкспір, Холмс – Голмс).

2. Скасування подвоєння приголосних та його обмеження (Гана чи Ганна?).

3. Використання "г" або "ґ" (Гайдеґер, Геґель, Г’юм).

4. Чи потрібно пом’якшувати "л"? (Алфред, Вілгелм, Лудвіґ, Гаролд, Гарфінкел, Гусерл, Дилтай, Лайпціґ, Лайбніц).

5. Застосування правила дев’ятки та його обмеження (Дюселдорф – Діселдорф – Диселдорф, Тюбінґен – Тібенґен – Тибінґен, Цюріх – Ціріх – Цирих).

6. Транслітерація німецьких умлаутів (a, o, u) (Мінхен – Мюнхен, Мілер – Мюлер).

7. Транслітерація німецьких дифтонгів (ei, eu, еу, au, ое) (Ляйпціґ, Ляйбніц, Фройд, Дилтай, Ґете).

8. Принцип відмінювання географічних назв середнього роду та його обмеження (Торонто – в Торонті, Чикаґо – в Чиказі, але Осло – в Осло).

2.Необхідні елементи академічного видання класичного філософського тексту (доповідач: Олег Хома).

Резюме наявної вітчизняної практики видання класичних філософських текстів: головні недоліки:

1. Як рівень презентації класичних філософських текстів позначається на філософській освіті.

2. Відмінності між виданням класичного і сучасного філософського тексту.

3. Перспективи поліпшення ситуації:

 - Текстологічна презентація: джерела і вірогідність запозичення оригіналу, потреба у паралельному тексті, міжнародні системи пагінації в канонічних виданнях.

- Відтворення термінологічної системи твору: уніфікація термінологічних відповідників, врахування етапів розвитку думки мислителя, питання про усталену термінологію епохи.

- Обов'язковість статті перекладача, де б розкривались концепція перекладу, основні термінологічні рішення, стосунок до вже наявних дотичних перекладів.

- Принципи коментування тексту.

- Двомовні покажчики імен, географічних назв, понять; можливість інших покажчиків.

- Довідковий матеріал, що полегшує роботу з текстом (таблиці відповідності, коротке резюме твору, згідно з його структурою тощо).

- Бібліографія.

3.Презентація експериментального перекладу Декартових "Медитацій про першу філософію" (доповідачі: Олег Хома, Андрій Баумейстер).

Рене Декарт. Медитації про першу філософію... — Медитації I–II. — паралельний переклад з латини. [.pdf, 195K]

Рене Декарт. Метафізичні медитації... — Медитації I–II. — паралельний переклад з французької. [.pdf, 181K]

Олег Хома. Обґрунтування нового французького перекладу Декартових "Meditationes...": українські паралелі.