Про кафедру

Секція гуманітарних наук

Зав. кафедри професор Хома О. І. Прищак Микола Дем'янович Закінчив філософський факультет Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. З 1992 р. навчався в аспірантурі Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка.

Старший викладач кафедри Культурології з 1992 р. Викладає дисципліни: Філософія, Етика та культура, Етика ділового спілкування, Психологія особистості, Основи психології та педагогіки, Інженерна психологія.

Розробив авторську програму по курсу “Етика та культура”, головними ідеями якої є проблеми особистості, свободи, критичного аналізу та переосмислення різних сторін та аспектів життя людини, пошуку смислових основ та цінностей людського буття.

З 2001 року пошукач лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України. Тема дисертаційного дослідження “Генеза поняття “духовність” в педагогічній думці України (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ століття)”. В 2008 році захистив кандидатську дисертаційну работу.

Сфера наукових інтересів: філософія освіти, філософія духовності, психологія духовності, педагогіка духовності, історія педагогіки. Результати досліджень викладені у 16-ти наукових публікаціях, 8 з яких у фахових виданнях.

Бере активну участь у реалізації Програми гуманітарної політики та виховної роботи у ВНТУ. Ефективно працює розроблена Прищаком М.Д. система організації роботи кураторів. Позитивний результат дає впроваджена система організації співпраці між дирекцією студмістечка та заступниками деканів з виховної роботи. Активно сприяє процесам розвитку студентського самоврядування в гуртожитках ВНТУ.