:: Оголошення про семінари

:: Матеріали семінарів

:: Статті та монографії

:: Наукові переклади

:: Термінологічні дослідження

:: Класичні першоджерела

 

Вінницький національний технічний університет

Синергетичне товариство України

запрошують взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Випадковість у сучасному світі: діалог науки, релігій, культур", що відбудеться 2 лютого 2007 року на базі Вінницького національного технічного університету (ВНТУ).

 

На конференції у форматі "Круглого столу" передбачається розглянути таке коло питань:

Онтологія і епістемологія випадковості:

 • Онтологія випадковості: макро- і мікросвіт

 • Різноманіття імовірнісних процесів: проблема парадигми

 • Випадковість як властивість складних об'єктів, що еволюціонують

 • Способи наукової репрезентації випадковості та імовірнісний стиль мислення

 • Випадковість і межі передбачуваності

 • Стохастичність як складна випадковість

 • Свобода – необхідність – випадковість

 • Розум науковий і Розум релігійний: істина в першій інстанції

Випадковість у соціокультурному контексті:

 • Свобода, чудо, випадковість у гуманітаристиці

 • Пробабілізм, фаталізм, есхатологія

 • Статус випадковості в економіці і політиці

 • Випадковість у науковій творчості і винахідницькій діяльності

 • Наукове відкриття і випадковість

 • Випадковість і невизначеність

За тиждень до початку роботи конференції тези доповідей будуть розміщені на сайті кафедри філософії ВНТУ http://energo.vstu.vinnica.ua/philosophy/. За результатами роботи конференції планується видання спецвипуску журналу “Sententiae” (фахового з філософії).

Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору матеріалів для участі в конференції.

Про включення доповіді або виступу в програму конференції автори будуть сповіщені додатково.

Для участі в конференції необхідно до 20 грудня 2006 року подати в Оргкомітет електронною поштою за адресою: filo@energo.vstu.vinnica.ua тези свого виступу обсягом не більше 5000 знаків (у форматі Microsoft Word 97/2000/XP) разом з авторською довідкою, у якій необхідно вказати: прізвище, ім'я, по батькові, учений ступінь і учене звання, місце роботи і посада, домашня адреса, телефон і адреса електронної пошти.

З метою упорядкування роботи конференції і врахування наукових інтересів учасників, кожен автор має зазначити   найзначущіщу і найцікавішу для нього тематику (див. вище). Крім того, при оформленні тексту, що надсилається, окремим абзацом (два-три речення наприкінці тексту) слід сформулювати наукову новизну або основну ідею тез або доповіді.

Організаційний внесок – 60 гривень – вноситься на місці, після приїзду учасника конференції, або направляється за адресою: 21021 м. Вінниця пр. Юності буд. 17, кв. 101 Цимбал Ольга Василівна

Довідки про конференції:

за тел.: (0432) 598 – 498 або ел.поштою: filo@energo.vstu.vinnica.ua

ОРГКОМІТЕТ

 

:: Науковий семінар "Гендер та історія філософії"

:: Міжнародна конференція "Декартова антропологія: Чого не можна вимагати від людини?

Цикл науково-теоретичних семінарів  "Класична термінологія і мова сучасної української гуманітаристики" :

:: Семінар ІІ "Поняття влади в філософії Бенедикта Спінози: термінологічний аспект"

:: Семінар І "Картезіанська термінологія і сучасний філософський слововжиток"

:: Міжнародна науково-теоретична конференція "Фундаментальне знання і нові виміри раціональністі: єдність епістемологічного і соціокультурного аспектів"