:: Редакційна колегія

:: Архів

:: Проспекти видань

:: Алфавітний каталог

Вінницький національний технічний університет

Український філософський фонд 

Sententiae XVI-XVII  (2007, №1-2)

Вихідні та випускні дані

 

ДОКТРИНИ

Кебуладзе Вахтанг Феноменологические мотивы в "Картезианских размышлениях" Мераба Мамардашвили.

Наталія Бобошко (Київ) Трансформація філософсько-історичних поглядів Шелінґа.

Іван Іващенко (Київ) “Трансцендентальний ідеал як онтологічне тло “Критики  чистого розуму” Імануеля Канта”.

ПАНОРАМА

Кузнецов Всеволод (Вінниця) Нерушева Любовь Проблема естественного разума в философии Серебряного века (на фоне европейской философии).

Анатолій Малівський (Дніпропетровськ) Проблема співвідношення віри та знання в картезіанській метафізиці.

Майя Плющева (Київ) Моє живе тіло чи тіло як організм? Розв'язання проблеми Декарта Гусерлем.

Сергей Секундант (Одесса) Фома Аквинский и Декарт: идея как объект познания.

СХІД ЄВРОПИ

Сергій Йосипенко (Київ) До питання про Український Модерн: ранньомодерна проблематика толерантності.

STUDIA MEDIEVALIA

Юрій Чорноморець (Київ) Вчення Максима Сповідника про трансцендентальні властивості першопринципу як регулятивні принципи розвитку світу .

Геннадій Христокін (Київ) Мислителі грецької патристики про структуру філософії.

ФІЛОСОФІЯ І ОСВІТА

Ева Муха-Шаек (Польша) Некорорые элементы превентивной системы св. Джованни Боско.

ПЕРШОДЖЕРЕЛА

Рене Декарт Медитації про першу філософію І і ІІ (переклад Андрія Баумейстера і Олега Хоми з латини і французької з паралельними оригінальними текстами за виданням Адана-Танері)

Олег Хома (Вінниця) Значення «Медитацій про першу філософію» в творчості Декарта.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Юрій Федорченко“Критика чистого розуму” як трактат про метод(Про можливість академічного перекладу “Критики чистого розуму” українською мовою).

IN MEMORIAM

Вілен Горський