Про кафедру

Секція гуманітарних наук

Сідлецька Тетяна Іванівна. Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології, соціології, психології та педагогіки Вінницького національного технічного університету.

У 2003 р. закінчила факультет Музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. У 2007 р. завершила навчання в аспірантурі згаданого університету і захистила кандидатську дисертацію «Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів».

Доцент кафедри культурології, соціології, психології та педагогіки ВНТУ з вересня 2008 р. Викладає дисципліни: Основи психології та педагогіки, Етика та естетика, Практична культурологія.

Сфера наукових інтересів: теорія та історія народно-інструментального мистецтва, народно-оркестрового виконавства, проблеми розвитку професійного навчання на народних інструментах. Результати досліджень викладені у 14-ти наукових публікаціях, 9 з яких у фахових виданнях.

У 2009 р. видала монографію «Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів».