Про кафедру

Секція філософії

Хома Олег Ігорович. Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри.
homa.vk.vntu.edu.ua

Ратніков Володимир Сазонович. Доктор філософських наук, професор.
http://ratnikov.vk.vntu.edu.ua

Головашенко Ірина Олегівна. Кандидат філософських наук, доцент.
golovaschenko.vk.vntu.edu.ua

Теклюк Анатолій Іванович. Кандидат філософських наук, доцент.
teklyuk.vk.vntu.edu.ua

Чухрай Ельвіра Іванівна. Cтарший викладач.
chuhray.vk.vntu.edu.ua

Макаров Зоріслав Юрійович. Кандидат філософських наук, доцент.
makarov.vk.vntu.edu.ua

Кузнєцов Всеволод Григорович, старший викладач
kuznecov.vk.vntu.edu.ua

Скопов Євген Миколайович, викладач
skopov.vk.vntu.edu.ua

 

 

Секція гуманітарних наук

Прищак Микола Дем’янович. Кандидат педагогічних наук, доцент. Керівник секції гуманітарних наук.
pryschak.vk.vntu.edu.ua

Буяльська Тамара Болеславівна. Кандидат філософських наук, професор.
buyalska.vk.vntu.edu.ua

Зінько Олена Василівна. Кандидат історичних наук, доцент.
olenazinko.vk.vntu.edu.ua

Мацко Лариса Анатоліївна. Кандидат філософських наук, доцент.
macko.vk.vntu.edu.ua

Сідлецька Тетяна Іванівна. Кандидат мистецтвознавства, доцент.
sidletska.vk.vntu.edu.ua

Філонов Леонід Володимирович. Доцент.
filonov.vk.vntu.edu.ua

Гречановська Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач.
grechanovska.vk.vntu.edu.ua

Грозна Наталія Зорянівна. Старший викладач.
grozna.vk.vntu.edu.ua

Кадочнікова Любов Олександрівна. Старший викладач.
kadochnikova.vk.vntu.edu.ua

Залюбівська Оксана Броніславівна. Викладач.
zalubivska.vk.vntu.edu.ua

Слободянюк Олена Михайлівна. Викладач.
slobodianiuk.vk.vntu.edu.ua

Ярмоленко Олена Миколаївна. Викладач.
yarmolenko.vk.vntu.edu.ua