:: Оголошення про семінари

:: Матеріали семінарів

:: Статті та монографії

:: Наукові переклади

:: Термінологічні дослідження

:: Класичні першоджерела

:: Аспірантура

:: Інтернет-ресурси

 

Статті та монографії

 

Головашенко Ірина Аналітичний огляд "Двох трактатів про врядування" Джона Лока

Головашенко Ірина Переміщення від духу до культури: поетика загального місця

Головашенко Ирина  Аналитический обзор Опыта о веротерпимости Джона Локка

Димерець Ростислав Концепція могутности (potentia) у метафізиці Бенедикта СПІНОЗИ

Димерець Ростислав Концепція природної могутности (potentia) Бенедикта Спінози і трансформація поняття природи в натурфілософії XVI–XVII століть

Дымерец Ростислав К вопросу о концепции власти в политической философии Т. Гоббса

Дымерец Ростислав К вопросу о концепции творения в философии Бенедикта Спинозы

Дымерец Ростислав Проблема идентичности власти в политической и эпистемологической мысли Д. Локка

Колос Олександр Полемічні нотатки щодо проблеми  сутності людського життя

Кузнецов Всеволод Маркиз де Сад: онтология садизма

Кузнецов Всеволод Маркиз де Сад: онтология садизма (Статья вторая. Сад гностический)

Кузнецов Всеволод Под игом женщины: просвещенческая диалектика власти Природы и власти над Природой

Кузнецов Всеволод Просвещение у пределов: метаморфозі Мужественности и Женственности

Кузнецов Всеволод Сознание, воля к власти и отчуждение в философии Ницше

Кузнецов Всеволод Философия в будуаре: просвещенческое любомудрие и эротика

Макаров Зорислав Категория случайности в философии  Г. В. Лейбница

Ратников Владимир Модернизм и неклассическая физика: сопоствление стилей мышления и способов репрезентации реальности

Слободянюк Олена Природність і рівність: специфіка новочасного натуралізму в царині політичної філософії

Слободянюк Елена Абстрактное право и реальная дейст- вительность: социальная критика от Ф. Пулена де ла Бар до Шарля Фурье

Слободянюк Елена Аналитический обзор Теории четырех движений и всеобщих судеб Шарля Фурье

Теклюк Анатолий Аналитический обзор Естественной политики... Поля Анри Гольбаха

Хома Олег Біографія і творчість Франсуа Пулена де ла Бар в інтерпретації Мадлен Альковер

Хома Олег Модерна спадщина сучасної толерантності

Хома Олег Проблема статі в західній філософії ХІХ століття

Хома Олег Проблема статі в західноєвропейській філософії XIX століття (частина друга)

Хома Олег Паскаля: тип нарративної інстанції, статус істини, тема нюансу

Хома Олег Франсуа Пулен де ла Бар і філософія Нового часу

Хома Олег О магии и геометрии

Чухрай Ельвіра Аналітичний огляд моральних засад критики нерівності статей в трактаті Франсуа Пулена де ла Бар «Про рівність статей»

Чухрай Эльвира Ницше: ценностное переосмысление этической нововременной традиции