Про кафедру

Секція гуманітарних наук

Ярмоленко Олена Миколаївна

Викладач кафедри

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут. Працює в університеті з 1988р. Викладає дисципліни: Західноєвропейське мистецтво, Практична культурологія, Людина та культура, Українська та зарубіжна культура.

Сфера наукових інтересів: західноєвропейське мистецтво (історія готичного мистецтва). Історія української культури (українська звичаєвість), український народний етикет.

Має наукові публікації: “Особливості розвитку раннього готичного мистецтва” ВДПУ, Наукові записки, 2002р.; “Університет як явище європейської культури”, жовтень 1998р.; “Актуальні проблеми викладання історії української культури”// Львівські народознавчі зошити, 2003р.

Бере активну участь в організації щорічних виставок студентської творчості.