Про кафедру

Секція гуманітарних наук

Залюбівська Оксана Броніславівна.
Закінчила Вінницький педагогічний інститут у 1992р. На кафедрі Культурології працює з 1994р. Викладач.

Дисципліни, які викладає: Основи риторики, Методика педагогічної майстерності, Етика ділового спілкування.

Автор навчальних програм з курсів “Риторика”, “Методика педагогічної майстерності” для магістрів та студентів Ін МЕЕЕК ВНТУ, методичного видання „Практикум з риторики" Методичні вказівки до виконання вправ та завдань з дисципліни „Основи риторики" для студентів спеціальності 7.050201 - „Менеджмент організацій" та магістрів усіх спеціальностей. /Уклад О.Б Залюбівська, - Вінниця: ВНТУ, 2007.- 74с., співавтор навчального посібника Лесько О.Й., Прищак М.Д., Рузакова Г.Г. , Залюбівська О.Б. „Етика ділових стосунків". Навчальний посібник.-Вінниця: ВНТУ, 2009.-187 с.

Сфера наукових інтересів: риторика, методика викладання риторики, культура мовлення, педагогіка.

1999-2001 рр. брала участь в наукових дослідженнях в межах держбюджетної тематики “Дослідження змісту духовних потреб студентів технічного університету та розробка методик виховання гуманістичних орієнтацій спеціаліста в системі вищої освіти”.

Має біля 15 наукових публікацій.

Працює над дисертацією “Риторика як навчальна дисципліна в системі підготовки спеціалістів в технічному університеті”.