Про кафедру

Секція гуманітарних наук

Зінько Олена Василівна. Доцент, кандидат історичних наук.
У 1983 році закінчила історичний факультет Вінницького державного педагогічного інститутy. З 1987 року працює у ВНТУ. В 1993 році закінчила аспірантуру при Київському державному університеті ім.Т.Г.Шевченка, захистила кандидатську дисертацію. Кандидат історичних наук. У 1997 році присвоєнно вчене звання доцента кафедри Історії і теорії культури, з 2009р. кафедра КСПП Вінницького національного технічного університету.

Учасниця Міжнародних, Всеукраїнських наукових, регіональних, історико-краєзнавчих конференцій. Досліджує історію культури України, культуру Поділля.

Біографія доц. Зінько О.В., як дослідника історичної спадщини Поділля, увійшла в бібліографічний довідник: Гальчак С.Д. Краєзнавці Вінниччини: Біографії. Бібліографія. – Вінниця: Книга-Вега, 2005. – 224 с. – С.77-78.

Має понад 40 наукових публікацій. Серед них:
Вивчення найдавніших культур Поділля в курсі культурознавчих дисциплін в вищих навчальних закладах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Культура і освіта: проблеми, пошуки, творчі знахідки”. – Вінниця, 1995. – Т.1. – С. 51-52.
Молодь і просвітянський рух в Україні. Історіографічне осмислення проблеми в літературі 20-х років. //Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження. Науковий збірник. – Хмельницький, 1995. – С. 340-341.
Походження українського народу //В кн.: Україна: минуле, сьогодення, майбутнє: Зб. наукових праць. – Київ, 1999. – С. 38-47.
Література 20-х років ХХ ст. про участь молоді в релігійному та антирелігійному рухах доби національно-культурного відродження України. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Вип. Ш. Серія: Історія: Зб. наук. праць. Вінниця, 2001. – С. 216-219.
Вінниця: історичний нарис. Наукове видання (монографія кол. авторів).- Книга - Вега, 2007.- 304с. // Розділ 6. Вінниця між більшовизацією та українізацією: 1920-1928 рр. - с.155-178 (2,5 др.ар.).